Jaké služby vám nabízíme?

Poskytujeme klientům škálu geodetických služeb, klademe důraz na odbornost a vysokou kvalitu provedení.

Geodézie na železnici

Budování a údržba bodových polí

Tvorba mapových polí pro projekční činnost

Úplné vytyčení inženýrských sítí

Vytyčení mostních konstrukcí

Komplexní zaměření
a výpočet kubatur

Zajištění provozního geodeta stavby

Další nabízené služby železniční geodézie:

Vytyčení a zajištění prostorové polohy osy koleje a ostatních stavebních objektů.
Měření a kontrola prostorové průchodnosti trati.
Měření absolutní polohy koleje (APK) pro navádění strojů ASP.
Zaměření a vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby.
Osazení, zaměření a vyhodnocení zajišťovacích značek včetně definitivního zajištění koleje.

Geodézie při výstavbě RD

Scroll to Top